kijk& en teken&

OPZET

Van verschillende kanten berichten onderwijsspecialisten dat de samenleving van de toekomst steeds meer behoefte heeft aan creatieve mensen en dat er een groot tekort zal ontstaan aan personeel in de technische sector. Het onderwijs kan en mag dit gegeven niet negeren en moet een gerichte inspanning leveren om op die ontwikkeling te anticiperen.

Kritisch en nauwkeurig kijken is een belangrijk aspect van ieder technisch beroep. Het kind van nu kijkt wel vaak en veel, maar vooral op een oppervlakkige, consumerende manier. kijk& en teken& levert een belangrijke bijdrage om kritisch en nauwkeurig te leren kijken.

Het welzijn van onze samenleving en de gezondheid van onze economie hangt met name af van de verschillende bijdragen die iedereen hieraan levert. Ieder lid van de samenleving is erbij gebaat dat hij weet dat hij er toe doet.

Die wetenschap kun je alleen verkrijgen als je erin slaagt om iets te realiseren waarmee je je onderscheidt van anderen. Dat je creatief kunt zijn. Hiermee wordt niet slechts de creativiteit bedoeld die wordt gebruikt bij beeldende vorming, maar in een veel breder verband. Meer dan in het tijdperk van de massaproductie zal de toekomst creatieve denkers nodig hebben. Het mag duidelijk zijn dat kijk& en teken& hier ook een betekenisvolle rol in wil spelen.

Verder is kijk& en teken& ook opgezet vanuit de gedachte dat op alle schoolvakken veel winst kan worden behaald als kinderen kritisch leren kijken en creatief leren omgaan met gericht aangeleerde basiskennis en basistechnieken. Maar liefst 12 van de 16 denkrelaties van Costa worden met regelmaat aangesproken en als de methode op de goede manier wordt ingezet, zal dat ongetwijfeld leiden tot betere leerresultaten van de andere schoolvakken.
Met kijk& en teken& rekent u af met de bestaande cultuur dat veel docenten de tekenlessen lukraak en ad hoc vullen met willekeurige, van internet geplukte, tekenopdrachten (meestal kleurplaten).

Klik hier voor een opsomming van ALLE pluspunten van kijk& en teken&.

GLOBALE INHOUD

kijk& en teken& is een tekenmethode die is ontwikkeld vanuit de dagelijkse praktijk en kan door iedere docent worden gebruikt. Dus ook door docenten die van zichzelf vinden dat ze niet goed kunnen tekenen. Dat komt doordat bij de lesinstructie regelmatig gebruik gemaakt wordt van het digitale bord en van instructieve powerpoint-presentaties. De methode bevat een schat aan werkbladen die naar behoefte kunnen worden gekopieerd. De leerlingen werken niet alleen op papier, maar er worden ook opdrachten aangeboden die digitaal kunnen worden uitgevoerd.

kijk& en teken& gaat uit van de filosofie dat de leerlingen meer begeleiding nodig hebben naarmate ze ouder worden.
De kinderen van de groepen 1 en 2 dienen maximaal in de gelegenheid te zijn om volop te experimenteren op het gebied van tekenen. De praktijk laat zien dat de huidige lesprogramma’s voor deze leeftijdsgroep die gelegenheid al ruimschoots bieden en daarom is er bij het ontwikkelen van de methode bewust voor gekozen om voor die groepen geen gerichte lesopdrachten te maken.
In de groepen 3 en 4 volgen de leerlingen een meer gericht lesprogramma. Daarbij wordt er nog wel voldoende ruimte geboden voor opdrachten die gelieerd zijn aan de actualiteit. De praktijk heeft laten zien dat de kinderen van die leeftijdsgroep een sterke behoefte hebben om beeldend bezig te zijn met onderwerpen die op een bepaald moment actueel zijn (dierendag, paddenstoelen, herfst, Sinterklaas, kerst, winter, voorjaar, etc.).

De methode wordt maximaal ingezet vanaf het moment dat de leerlingen deel uit maken van groep 5. Dit betekent dat de leerlingen vanaf dat moment wekelijks ongeveer 1 lesuur aan de slag gaan met de lesopdrachten van deze methode.

kijk& en teken& bestaat uit:

 • Een theoretische onderbouwing, het FUNDAMENT. Iedere school kan het FUNDAMENT zelf aanpassen aan de eigen missie / visie.
 • HANDLEIDING voor de groepen 7/8.
 • HANDLEIDING voor de groepen 5/6.
 • HANDLEIDING voor de groepen 3/4. (Nog in ontwikkeling.)

De vijf klassieke beeldelementen (kleur, vorm, ruimte, compositie en licht) vormen de basis van de methode. Afhankelijk van de leeftijdscategorie van de kinderen zijn die thema’s aangevuld met lesopdrachten over andere thema’s als kunstbeschouwing, kopiëren (natekenen), etc.

Puntsgewijs:

Kijk& en teken&

 • is ontwikkeld vanuit een actuele missie/visie (fundament)
 • voldoet ruimschoots aan de door het ministerie opgestelde kerndoelen
 • doet regelmatig een beroep op maar liefst 12 van de 16 denkrelaties van Costa
 • daagt de leerlingen uit om beeldende problemen op te lossen door een beroep te doen op hun inventiviteit en op hun creativiteit
 • leert de leerlingen gestructureerd, nauwkeurig en kritisch kijken
 • maakt het eindeloos zoeken naar geschikte online teken(kleur) opdrachten overbodig
 • kan iedere leerkracht gebruiken zonder zelf specialist te zijn
 • biedt veel lesopdrachten die zelfstandig kunnen worden uitgevoerd
 • gaat uit van tekenmaterialen, –gereedschappen en software waarover iedere basisschool standaard al beschikt
 • is gebaseerd op de traditionele beeldelementen kleur, vorm, ruimte, licht en compositie
 • stimuleert de ontwikkeling van de fijne motoriek
 • leert de leerlingen door te leren kijken automatisch ook beter om uiterlijke kenmerken van emoties en gedragingen van anderen te herkennen
 • biedt talenten volop mogelijkheden om die te laten zien
 • stelt beelddenkers in staat om hun beperkingen om te zetten in talenten
 • is volledig digitaal maar eenvoudig ook zelf te printen
 •  biedt veel gebruiks- en keuzemogelijkheden
 •  laat de leerlingen kennis maken met (gratis) digitale tekensoftware (Paint)
 •  is zowel in zijn geheel als in delen verkrijgbaar
 •  kan eenmalig en dus zonder jaarlijkse licentiekosten worden aangeschaft
 •  brengt in verhouding tot andere methodes relatief weinig (aanschaf)kosten met zich mee
 •  bestaat uit lesopdrachten die zijn ontwikkeld en uitgeselecteerd uit de dagelijkse praktijk

 

Ontwikkelgroep voor creatieve leermiddelen

Stationsweg 4, 7941 HD Meppel
Tel.  06 41 057 455
info@creducatief.nl