kijk& en teken&

De methode kijk& en teken&

In tegenstelling tot de grote uitgevers kunnen wij de aanschafkosten van kijk& en teken& laag houden, omdat wij geen investeringen hebben gedaan in dure reclamecampagnes of in andere kostbare reclameactiviteiten. Tevens hebben wij door onze werkwijze geen drukkosten, omdat het materiaal uitsluitend digitaal verkrijgbaar is. Het grote voordeel hiervan is dat wij derhalve evenmin te maken hebben met onverkochte voorraden en dat is een voordeel dat u uiteraard ook ten goede komt, gezien de betrekkelijk lage aanschafprijzen.

Digitaal of op papier?
Direct nadat de methode is aangeschaft, krijgt uw school toegang tot de door u bestelde materialen in documentvorm op de website. Die kunt u vervolgens downloaden en in één keer opslaan op uw systeem, waardoor het materiaal meteen toegankelijk is voor alle docenten van uw school. Alle bestanden zijn in de vorm van digitale mapjes en documenten op overzichtelijke wijze geordend. Wellicht is dat voldoende voor de medewerkers van uw school.

Maar het is ons bekend dat er ook veel docenten zijn, die de voorkeur hebben voor fysiek materiaal. Ook voor hen is er goed nieuws, want al het materiaal kan uiteraard ook worden uitgeprint en daarna op eenvoudige wijze worden gebundeld. Het enige wat dan nog wel beschikbaar moet zijn, zijn een goede printer, papier, een perforator en 4 ringbanden.

Eenvoudig aan te passen Fundament
De digitale handleidingen en bijbehorende bestanden waar u de beschikking over krijgt, staan allemaal in PDF-formaat. Dat betekent dat u daar geen wijzigingen in aan kunt brengen.
Omdat veel scholen een eigen missie/visie hebben ontwikkeld, is er bewust voor gekozen om het fundament (de theoretische grondslag) in een formaat aan te bieden (“.doc” bestand), dat eenvoudig kan worden aangepast aan de eigen, onderscheidende uitgangspunten. U kunt dus naar eigen believen delen verwijderen, wijzigen en/of toevoegen.

Aanschaf

EENMALIGE AANSCHAF, DUS GEEN LICENTIES!
Een ander groot voordeel van kijk& en teken& is dat wij NIET met jaarlijkse of maandelijkse licenties werken. U wordt dus niet telkens onaangenaam verrast met regelmatige prijsaanpassingen (lees: verhogingen) daarvan.
Als u heeft besloten om tot aanschaf van kijk& en teken& over te gaan, betaalt u een eenmalig aanschafbedrag. Afhankelijk van uw wensen krijgt u vervolgens middels een eigen gebruikersnaam en een inlogcode toegang tot de voor u opengestelde delen van de site, waarna u de verlangde materialen kunt downloaden en opslaan op uw eigen systeem.
Zolang de website in de lucht zal blijven, worden de materialen zo  veel mogelijk up-to-date gehouden, zodat u altijd en zonder verdere kosten kunt blijven beschikken over de meest actuele versie van de aangeboden materialen. Graag worden wij door de gebruikers geïnformeerd over mogelijke onvolkomenheden, zodat wij de methode kunnen blijven optimaliseren.
Het spreekt voor zich dat de inloggegevens UITSLUITEND mogen worden gebruikt door de school die de kosten voor aanschaf heeft voldaan. Alleen zo kunnen wij de aanschafkosten zo laag mogelijk houden.
(Wij kunnen aan de achterkant van de site checken of andere scholen inloggen met doorgegeven inloggegevens.)

UITPROBEREN?
U kunt geheel vrijblijvend een paar gratis lesopdrachten uit (laten) proberen. Deze kunt u op de website vinden onder de tab downloads.

MEER UITPROBEREN?
Wellicht wilt u nog meer lesopdrachten uit (laten) proberen alvorens tot aanschaf over te gaan. Dan is het mogelijk om alle lesopdrachten van één thema in uw bezit te krijgen. Stuurt u ons dan een mail waarin u aangeeft van welk thema u de lesopdrachten graag zou willen ontvangen en voor welke groep. Als u vervolgens een bedrag van €49,00 op onze rekening overmaakt, doen zullen wij u het lesmateriaal van het betreffende thema via E-mail doen toekomen. (Dit bedrag wordt weer verrekend als u later besluit tot aanschaf over te gaan.)

De thema’s die in de groepen 5 en 6 worden aangeboden zijn:
KLEUR, (5 lesopdrachten), VORM (5 lesopdrachten), RUIMTE (5), 4. MOTORISCHE OEFENINGEN (4), LETTERWERK (4), COMPOSITIE (4), LICHT (5), KUNSTBESCHOUWING (4), KEUZEWERK (8).

Voor de groepen 7 en 8 kunt u een keuze maken uit:
KLEUR (5 lesopdrachten), VORM (5 lesopdr.), RUIMTE (4), KUNSTBESCHOUWING (8), COMPOSITIE (4), LICHT (5), LETTERWERK (4), KOPIËREN (3), KEUZEWERK (9).

Puntsgewijs:

Kijk& en teken&

 • is ontwikkeld vanuit een actuele missie/visie (fundament)
 • voldoet ruimschoots aan de door het ministerie opgestelde kerndoelen
 • doet regelmatig een beroep op maar liefst 12 van de 16 denkrelaties van Costa
 • daagt de leerlingen uit om beeldende problemen op te lossen door een beroep te doen op hun inventiviteit en op hun creativiteit
 • leert de leerlingen gestructureerd, nauwkeurig en kritisch kijken
 • maakt het eindeloos zoeken naar geschikte online teken(kleur) opdrachten overbodig
 • kan iedere leerkracht gebruiken zonder zelf specialist te zijn
 • biedt veel lesopdrachten die zelfstandig kunnen worden uitgevoerd
 • gaat uit van tekenmaterialen, –gereedschappen en software waarover iedere basisschool standaard al beschikt
 • is gebaseerd op de traditionele beeldelementen kleur, vorm, ruimte, licht en compositie

UITPROBEREN?

U kunt geheel vrijblijvend een paar gratis lesopdrachten uit (laten) proberen. Deze kunt u op de website vinden onder de tab downloads.

 • stimuleert de ontwikkeling van de fijne motoriek
 • leert de leerlingen door te leren kijken automatisch ook beter om uiterlijke kenmerken van emoties en gedragingen van anderen te herkennen
 • biedt talenten volop mogelijkheden om die te laten zien
 • stelt beelddenkers in staat om hun beperkingen om te zetten in talenten
 • is volledig digitaal maar eenvoudig ook zelf te printen
 •  biedt veel gebruiks- en keuzemogelijkheden
 •  laat de leerlingen kennis maken met (gratis) digitale tekensoftware (Paint)
 •  is zowel in zijn geheel als in delen verkrijgbaar
 •  kan eenmalig en dus zonder jaarlijkse licentiekosten worden aangeschaft
 •  brengt in verhouding tot andere methodes relatief weinig (aanschaf)kosten met zich mee
 •  bestaat uit lesopdrachten die zijn ontwikkeld en uitgeselecteerd uit de dagelijkse praktijk

 

Ontwikkelgroep voor creatieve leermiddelen

Stationsweg 4, 7941 HD Meppel
Tel.  06 41 057 455
info@creducatief.nl